Welkom bij de PVN

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. Zo verstrekt zij uitgebreide en actuele informatie over de huidaandoening, onder andere via een tweemaandelijks magazine, brochures en bijeenkomsten. Wie goed geïnformeerd is, kan samen met zijn arts bepalen welke behandeling het meest geschikt is. Ook speelt de PVN een actieve rol in het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, vanuit de wens dat er op termijn voor iedereen een effectieve behandeling voorhanden is. Verder probeert de vereniging meer aandacht te vragen voor psoriasis, bij het publiek maar ook bij de beleidsmakers in Den Haag.

Hebt u artritis psoriatica?

 

Gezocht: Deelnemers voor focusgroep

 

Arbeidsparticipatietool en Studietool

 

Bewustwordingscampagne – Ga voor een psoriasishuid die goed voelt

Nieuw (e-mail)adres? Laat het ons weten! Klik hier.

Contributie lidmaatschap PVN

De contributie voor lidmaatschap van de PVN blijft in 2018 gehandhaafd op € 29,50.  Wist u dat verschillende zorgverzekeraars het lidmaatschap vergoeden vanuit hun aanvullende verzekering(en)? Voor een actueel overzicht van deze aanvullende verzekeringen: klik hier