Noord-Nederland

Afdeling Noord Nederland stelt zich tot doel, in de ruimste zin van het woord, de belangen te behartigen van mensen met psoriasis. De afdeling geeft jaarlijks vier periodieken uit met daarin alle informatie van de afdeling. Wij organiseren jaarlijks minstens vier voorlichtingsavonden.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Mevrouw S. Smit
Greate Buorren 5
8842 LK Wjelsryp

Budgethouder:

De heer H. Feenstra
Varleane 16
8556 AL Sloten
E-mail: Regio noord

Bestuurslid:

Mevrouw S. Veenstra
Lysterstrjitte 2-A
9271 De Westereen

Bestuurslid:

De heer H. Lamberts
Idzerdastins 139
8925 AG Leeuwarden

 

Meer informatie vindt u op onze meertalige afdelingswebsite: Psoriasis Noord