De PVN

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. De PVN probeert dit doel na te streven door:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van psoriasis
  • het stimuleren van de ontwikkeling van kennis en behandelingsmethoden
  • het bevorderen van goed begrip tussen patiënten en behandelend arts
  • het bevorderen van goede contacten tussen de leden onderling (lotgenotencontact) en het bevorderen van integratie van de leden in de samenleving
  • het verzamelen van informatie over de huidaandoening en het verstrekken van informatie daarover aan leden en overige belangstellenden
  • deskundigen voorlichting te laten geven over zowel medische als psychische en sociale aspecten van de huidaandoening
  • samen te werken met organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven
  • gebruik te maken van andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen dienen.

De PVN is onderverdeeld in vijf regionale afdelingen. Iedere afdeling levert een bestuurslid voor het Algemeen Bestuur (AB). Drie leden van het AB vormen tevens het Dagelijks Bestuur (DB) van de PVN: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Als Algemene Vergadering kent de PVN de Verenigingsraad (VR), die bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale afdelingen: afdeling vijf vertegenwoordigers. De VR komt twee keer per jaar bijeen, onder andere als de begroting en jaarverslagen moeten worden goedgekeurd.

De PVN is lid van de International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) en van EUROPSO, een organisatie van Europese psoriasisverenigingen. Verder is de PVN lid van        Ieder(in) ex -CG-raad (Chronisch zieken- en Gehandicapten Raad).