Bestuur

Het bestuur van de PVN bestaat uit:

Vacant, voorzitter

Henk Hulshuizen, vice voorzitter

Peter van Dam , penningmeester, secretaris

Vacant, manager relatiebeheer