Medische adviesraad

Sinds 25 augustus 2004 heeft de PVN een medische adviesraad. Hierin hebben een aantal vooraanstaande dermatologen, een psycholoog, een huisarts en een reumatoloog zitting.

Belangrijkste taak van de adviesraad is het geven van advies over ontwikkelingen op het gebied van psoriasis. Zo kan de medische adviesraad alles vertellen over de kansen en beperkingen van nieuwe medicijnen, de bijwerkingen, et cetera. Informatie die de PVN op haar beurt kan gebruiken wanneer zij haar leden informeert. De adviesraad beperkt zich niet tot behandelingen van de huidziekte maar heeft ook aandacht voor behandelingen van de gewrichtsklachten (artritis psoriatica). Vandaar de deelname van een reumatoloog aan de medische adviesraad. En omdat psoriasis ook een aandoening is die de kwaliteit van leven vaak ernstig beïnvloedt, begeeft de medische adviesraad zich ook op dit terrein: de psycholoog die in de raad zit, is gespecialiseerd in dit onderwerp.

Uiteenlopende adviezen

Behalve over behandelingen kan de medische adviesraad de PVN ook over andere zaken informeren, bijvoorbeeld als het gaat om geneesmiddelenvergoeding. En de medische adviesraad kan de folders van de PVN onder de loepnemen. Zijn ze nog actueel? Ontbreekt er bepaalde informatie? Ook de redactie van het PVN-blad Psoriasis kan bij de deskundigen aankloppen voor input en advies. Verder dient de medische adviesraad als klankbord voor het bestuur van de PVN. Bij het bestuur borrelen allerlei ideeën en initiatieven op. Waar moeten de bestuursleden echt mee aan de slag? De raad buigt zich tevens over het beleidsplan van de PVN. Puur adviserend, want de uiteindelijke beslissingen liggen bij de PVN. Overigens is de medische adviesraad niet alleen een klankbord voor de PVN, andersom geldt ook dat de PVN een klankbord is voor de medische adviesraad c.q. dermatologen in Nederland. De medische adviesraad haalt veel informatie bij de PVN vandaan. Voor individueel advies is de medische adviesraad nietbedoeld.

Behalve over behandelingen kan de medische adviesraad de PVN ook over andere zaken informeren, bijvoorbeeld als het gaat om geneesmiddelenvergoeding. En de medische adviesraad kan de folders van de PVN onder de loep nemen. Zijn ze nog actueel? Ontbreekt er bepaalde informatie? Ook de redactie van het PVN-blad Psoriasis kan bij de deskundigen aankloppen voor input en advies. Verder dient de medische adviesraad als klankbord voor het bestuur van de PVN. Bij het bestuur borrelen allerlei ideeën en initiatieven op. Waar moeten de bestuursleden echt mee aan de slag? De raad buigt zich tevens over het beleidsplan van de PVN. Puur adviserend, want de uiteindelijke beslissingen liggen bij de PVN. Overigens is de medische adviesraad niet alleen een klankbord voor de PVN, andersom geldt ook dat de PVN een klankbord is voor de medische adviesraad c.q. dermatologen in Nederland. De medische adviesraad haalt veel informatie bij de PVN vandaan. Voor individueel advies is de medische adviesraad niet bedoeld.

Leden

In de medische adviesraad zitten de volgende specialisten:

Dhr prof dr P.C.M. van de Kerkhof, dermatoloog (UMC St Radboud, Nijmegen) voorzitter

Mevr dr M.M.B. Seyger, dermatoloog (UMC St Radboud, Nijmegen)

Dhr drs W.J.A. de Kort, dermatoloog (Amphia Ziekenhuis, Breda)

Mevr. dr M. de Groot, dermatoloog  (Antonius Ziekenhuis, Sneek)

Dhr dr T.J. Stoof, dermatoloog (VUmc, Amsterdam)

Dr. A.W.R. van Kuijk, reumatoloog (READE Amsterdam)

vacature, psycholoog