Schenken en nalaten (ANBI)

Psoriasis Vereniging Nederland is een ANBI. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling.  

Doordat de PVN het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan de PVN in veel gevallen aftrekbaar.

De Belastingdienst geeft hierover meer informatie.

 

Als vereniging met ANBI-status zijn we door de belastingdienst verplicht  om de volgende gegevens hier te publiceren:

Naam van onze organisatie:

Psoriasis vereniging Nederland (PVN)

 

Fiscaal nummer:

RSIN  – 0054.27.290.

Contactgegevens:

Diepenhorstlaan 2-H 2288 EW Rijswijk

Telefoonnummer secretariaat: 070-3836443

 

Doelstelling: De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. De PVN probeert dit doel na te streven door:

 • het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van psoriasis
 • het stimuleren van de ontwikkeling van kennis en behandelingsmethoden
 • het bevorderen van goed begrip tussen patiënten en behandelend arts
 • het bevorderen van goede contacten tussen de leden onderling (lotgenotencontact) en het bevorderen van integratie van de leden in de samenleving
 • het verzamelen van informatie over de huidaandoening en het verstrekken van informatie daarover aan leden en overige belangstellenden
 • deskundigen voorlichting te laten geven over zowel medische als psychische en sociale aspecten van de huidaandoening
 • samen te werken met organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven
 • gebruik te maken van andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen dienen.

 

Beleidsplan: klik hier voor de PDF van Beleidsplan verkorte versie (De uitgebreide versie kunt u bij het secretariaat opvragen)

 

Het bestuur van Psoriasis Vereniging Nederland bestaat uit:

Vicevoorzitter: Mr. J.F.H. Hulshuizen,   Secretaris: de heer de heer Peter van Dam, Penningmeester: de heer P. van Dam: Bestuurslid: de heer René Asbreuk

Beloningsbeleid: De personele bezetting van het secretariaat bestaat uit 1.1 fte. De beloning is volgens de cao “Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”. De loonschaal is schaal 7. Bestuursleden en de Manager Relatiebeheer kunnen aanspraak maken op vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van de vastgestelde AB-vergaderingen en de vergaderingen van de Verenigingsraad, alsmede overige door de PVN georganiseerde (afdelings)bijeenkomsten.

 •  eigen vervoer per kilometer  € 0,19
 •  vrijwilligersvergoeding per kilometer   € 0,10 (met een maximum van 1.500,00 per jaar)
 •  openbaar vervoer (onder overlegging van het vervoersbewijs) werkelijke kosten
 •  parkeerkosten (onder overlegging van het parkeerbewijs) werkelijke kosten
 •  telefoon-, fax- en portokosten: vergoeding per jaar € 25,00 (indien hogere kosten worden gemaakt, dient dit door overlegging van bewijsstukken aangetoond te worden.)

Jaarverslagen  Jaarverslag 2017  en financieel overzicht 2017